Nieuwe website SBVN

netwerkkabel

Van harte welkom op de nieuwe website van de SBVN.

De SBVN onder het nieuwe bestuur werkt aan deze vernieuwde website. De inhoud is daarom nog niet volledig. Diverse onderwerpen en teksten zullen nog worden toegevoegd. Mist u een onderwerp of heeft u een vraag? Meld het via ons contactformulier. Hartelijk dank!

SBVN wil eerlijker energielabel

Net zoals bij een koelkast zou ook het energielabel voor woningen een maat moeten zijn voor het werkelijke energieverbruik. Helaas is dit bij woningen niet het geval. Een woning kan met een bepaald plan label A++ krijgen en toch meer energieverbruiken dan bij een goedkoper plan dat maar label B of C oplevert. Minister Blok zou bij de ophanden zijnde hervorming van het energielabel dit instrument direct ook eerlijk moeten maken. Temeer omdat bewoners in een label A++ huis ook een groot risico kunnen lopen een chronische ziekte zoals astma of COPD op te lopen. Lees verder

SBVN gaat door met nieuw bestuur

Tijdens een drukbezochte deelnemersbijeenkomst op woensdag 24 april in De Bilt is besloten met nieuw elan door te gaan met een organisatie die het belang van vloerisolatie in Nederland blijft behartigen. Het blijkt 24 jaar na de oprichting van de SBVN (Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland) nog steeds nodig om iets te doen aan de onderwaardering van vloerisolatie in beleid en voorlichting. Zo maakt het voor het energielabel nauwelijks uit of je een vloer niet, matig, goed of perfect isoleert. In alle gevallen zou je volgens de officiële berekeningen geen of maar weinig energie besparen. Lees verder

Artsen waarschuwen voor gevaren PUR isolatie

In een publicatie van MedischContact op Artsennet.nl wordt gewaarschuwd voor de kans op het vrijkomen van giftige chemische stoffen bij het toepassen van in-situ gespoten Polyurethaan isolatieschuim onder vloeren. Hoewel de risico’s van de toepassing van PUR-schuim al geruime tijd bekend zijn en er daarom door diverse internationale overheidsinstanties stringente richtlijnen opgesteld zijn om risico’s voor bewoners zo klein mogelijk te maken, blijkt dat deze richtlijnen en voorwaarden niet altijd goed nageleefd worden. Ook zijn de richtlijnen in Nederland minder stringent dan in andere  landen en laat controle op de naleving te wensen over, met als gevolg dat bewoners grotere risico’s lopen op blijvende gezondheidsschade als het onverhoopt mis gaat. Lees verder

Update lage btw-tarief en isolatiewaarde

Vreemde gang van zaken bij ministerie van Financiën

De overheid heeft haar eerdere besluit dat 6% btw alleen maar mag worden toegepast als de isolatiewaarde gelijk of hoger is dan Rc=3,5 onverwacht weer ingetrokken. De norm is nu verlaagd naar Rc=1,3 en dat is de isolatiewaarde die men in de jaren ’80 hanteerde bij het isoleren van o.a. vloeren.

Hoewel het ministerie ontkend dat ze 180 graden van mening is veranderd onder druk van grote marktpartijen in de isolatiebranche, heeft deze toch op zijn minst de schijn tegen. Lees verder

Opnieuw gezondheidsklachten na toepassing PUR

In een uitzending van Nieuwsuur is opnieuw aandacht besteed aan een een gezin die in de problemen is gekomen na toepassing van PUR als vloerisolatie. Er blijken meer klachten te zijn dan het NUON wil toegeven en het bedrijf heeft zelfs geprobeerd deze klachten in de doofpot te stoppen en af te kopen. Lees verder

Nuon Isolatie onder vuur

Haastwerk mogelijk oorzaak gezondheidsproblemen

Nuon lag gisteravond onder vuur in het NOS-Journaal en Nieuwsuur. In Amerika mogen mensen 2 tot 3 dagen niet in hun huis na het spuiten van pur-schuim. Hier in Nederland doet men niet moeilijk. In dit geval heeft een echtpaar direct te veel giftige stoffen binnengekregen dat misschien mede veroorzaakt is door het feit dat ze luchtverwarming hebben en de buizen onder de vloer lopen. Lees verder