Nieuwe website SBVN

netwerkkabel

Van harte welkom op de nieuwe website van de SBVN.

De SBVN onder het nieuwe bestuur werkt aan deze vernieuwde website. De inhoud is daarom nog niet volledig. Diverse onderwerpen en teksten zullen nog worden toegevoegd. Mist u een onderwerp of heeft u een vraag? Meld het via ons contactformulier. Hartelijk dank!

SBVN wil eerlijker energielabel

Net zoals bij een koelkast zou ook het energielabel voor woningen een maat moeten zijn voor het werkelijke energieverbruik. Helaas is dit bij woningen niet het geval. Een woning kan met een bepaald plan label A++ krijgen en toch meer energieverbruiken dan bij een goedkoper plan dat maar label B of C oplevert. Minister Blok zou bij de ophanden zijnde hervorming van het energielabel dit instrument direct ook eerlijk moeten maken. Temeer omdat bewoners in een label A++ huis ook een groot risico kunnen lopen een chronische ziekte zoals astma of COPD op te lopen. Lees verder

SBVN gaat door met nieuw bestuur

Tijdens een drukbezochte deelnemersbijeenkomst op woensdag 24 april in De Bilt is besloten met nieuw elan door te gaan met een organisatie die het belang van vloerisolatie in Nederland blijft behartigen. Het blijkt 24 jaar na de oprichting van de SBVN (Stichting Belangenbehartiging Vloerisolatie Nederland) nog steeds nodig om iets te doen aan de onderwaardering van vloerisolatie in beleid en voorlichting. Zo maakt het voor het energielabel nauwelijks uit of je een vloer niet, matig, goed of perfect isoleert. In alle gevallen zou je volgens de officiële berekeningen geen of maar weinig energie besparen. Lees verder

Update lage btw-tarief en isolatiewaarde

Vreemde gang van zaken bij ministerie van Financiën

De overheid heeft haar eerdere besluit dat 6% btw alleen maar mag worden toegepast als de isolatiewaarde gelijk of hoger is dan Rc=3,5 onverwacht weer ingetrokken. De norm is nu verlaagd naar Rc=1,3 en dat is de isolatiewaarde die men in de jaren ’80 hanteerde bij het isoleren van o.a. vloeren.

Hoewel het ministerie ontkend dat ze 180 graden van mening is veranderd onder druk van grote marktpartijen in de isolatiebranche, heeft deze toch op zijn minst de schijn tegen. Lees verder

Lage btw-tarief alleen nog bij hoge isolatiewaarde

 

Deel isolatiebranche verrast

De minimum isolatiewaarde waarbij 6% omzetbelasting mag worden berekend bij de isolatie van bestaande woningen is verhoogd van 2,5 naar 3,5 m²K/W. Deze fiscale stimuleringsregeling is direct gekoppeld aan het Bouwbesluit.  Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit ingegaan waarbij de minimum isolatie-eis is verhoogd. Deze verhoging van de isolatiewaarde is bij een deel van de isolatiebranche als een verrassing gekomen. De Belastingdienst heeft echter inmiddels bij herhaling bevestigd dat  vanaf 1april 2012 tenminste Rc=3,5 moet worden toegepast om 6% btw te mogen toepassen. Lees verder

De kogel is door de kerk

Per 1 april 2012 gaat het nieuwe Bouwbesluit in, met nieuwe en aangepaste  regelgeving ten aanzien van de bouw van nieuwe woningen. Het goede nieuws is dat de norm voor de vereiste isolatiewaarde van beganegrondvloeren van nieuw te bouwen woningen is opgetrokken van Rc=2,5 naar 3,5. Dit is een toename van de vereiste isolatiewaarde van 40%. De SBVN is zeer verguld met de aanpassing van het Bouwbesluit, omdat voor deze aanpassing jarenlang druk is uitgeoefend op politiek en beleidsmakers. Het is een erkenning dat wooncomfort, gezondheid en ons milieu sterk gebaat is bij goede vloerisolatie en dat de tot nu toe gehanteerde Rc-waarde onvoldoende was. Overigens zegt een norm niet zoveel over het uiteindelijke resultaat, omdat in de praktijk blijkt dat er nauwelijks controle is of de norm wel gehaald wordt. Het is wel een stap in de goede richting. Lees verder